چرا مترجم جییبی اطلس سخنگو


تفاوتهای دیکشنریهای  موجود در اطلس سخنگو و آتلانتیس با دیکشنریهای موجود در نرم افزارهای کامپیوتری و تلفن همراه چیست؟
نرم افزارهای دیکشنری طراحی شده برای کامپیوتر ، تلفن همراه و مترجم های جیبی اکثرا فاقد دیکشنری های معتبر و منتشر شده می باشند، در این نرم افزارها معانی کلمات به دلخواه و حتی به طور اتفاقی از میان چندین دیکشنری انتخاب و با یکدیگر ادغام می شوند بنابراین به دلیل جابه جایی در اولویت بندی معانی و عدم انتخاب تمام معانی موجود در دیکشنری های منتشر شده ، این نرم افزارها نمی توانند حتی 30%نیاز کاربران را پاسخگو باشند و اگر تمام معانی موجود در دیکشنری های معتبر و منتشر شده داخل نرم افزارهای دیکشنری قرار داده شوند مورد شکایت ناشران آن دیکشنری ها قرار می گیرند. 
اما دیکشنری های موجود در مترجمهای جیبی اطلس سخنگو و آتلانتیس ، دیکشنری های معتبر و منتشر شده ای هستند که ضمن دریافت گواهی تایید و مجوز رسمی از ناشران آن دیکشنری ها در دسترس کاربران قرار گرفته اند. نکته مهم تر اینکه ، دیکشنری های انگلیسی به فارسی موجود در مترجمهای جیبی اطلس سخنگو و آتلانتیس ترجمه ای از معتبرترین دیکشنری های مرجع انگلیسی به انگلیسی بوده بطوری که تعداد و اولویت بندی معانی ارائه شده در این دیکشنری ها با دیکشنری مرجع انگلیسی به انگلیسی کاملا تطبیق دارد و بنابراین تا بیش  از 95% نیاز کاربران را پاسخگو خواهد بود. مجوز رسمی دریافت شده از ناشران این دیکشنری ها در دستگاه ارائه شده است.


تعداد کلمات موجود در فرهنگهای انگلیسی به فارسی اطلس چند کلمه است؟

شرکتها و تولید کنندگان دیکشنری های کامپیوتری و یا مترجمهای جیبی اکثرا تعداد لغات بسیار زیادی را برای دیکشنری های خود عنوان می کنند. از 120 هزار تا حتی 10 میلیون کلمه نیز گفته شده است ولی واقعیت امر این است که این مطالب یک نکته تبلیغاتی هستند. اطمینان از تعداد کلمات موجود در یک نرم افزار دیکشنری و یایک مترجم جیبی تنها به دو صورت ممکن است  :  اول از طریق شمارش یک به یک کلمات که بسیار دشوار و امکان ناپذیر است دوم دارا بودن دیکشنری های معتبری که قبلا به چاپ رسیده باشند و مجوز اخذ شده از ناشران آن داخل دستگاه یا نرم افزار ارائه شده باشد. اگر به دیکشنری های معتبری مثل Collins , Oxford , LongMan مراجعه کنید خواهید دید که این دیکشنری ها عبارت هایی نظیر 183.000 یا 185.000 کلمه و معنی را در کتابهای خود ذکر کرده اند که با احتساب حداقل 3 معنی برای هر کلمه انگلیسی ، به عددی در حدود 60.000 تا 70.000 واژه می رسیم.
اطلس سخنگو و آتلانتیس حاوی کلیه کلمات ،اصطلاحات وافعال مرکب انگلیسی و معانی فارسی موجود در فرهنگهای 5 جلد انگلیسی به فارسی اطلس است. مجوز رسمی دریافت شده از ناشر این فرهنگها در دستگاه موجود است و اصولا اعدادی نظیر 450.000 واژه ، یک میلیون واژه و امثال آن فقط نکته ای تبلیغاتی هستند که نباید فریب آن را خورد .